Showroom bezoeken Stalen bestellen

Privacyverklaring

DecoLegno BV | 29 februari 2024

Uw privacy is voor DecoLegno BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.decolegno.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met DecoLegno BV.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken wij deze. Ook verzamelen, verwerken en bewaren wij de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van veiligheidskopieën in onze back-upsystemen. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, factuuradres, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens en emailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst. Om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, geslacht, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, geslacht, IP-adres en NAW-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk
bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst
van nieuwsbrief abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. U geeft informatie over uzelf en kiest een gebruikersnaam. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig
vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. U kunt uw account altijd aanpassen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze dienst www.decolegno.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Interne analyses

Wij gebruiken Hotjar en Google Analytics om op basis van geanonimiseerde data bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Adverteren

Wij maken gebruik van Google en Facebook tracking pixels waarmee relevante advertenties kunnen worden getoond aan recente website bezoekers, en om relevante bezoekersprofielen samen te stellen aan wie wij advertenties kunnen tonen via het advertentienetwerk van Google en Facebook.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

DecoLegno BV
Rak 139
1551 NA Westzaan


T. +31(0)75 616 50 64
E. info@decolegno.nl

PRIVACYVERKLARING WERVING

DecoLegno (“wij”, “ons”, “onze”) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid vormt de basis waarop we alle persoonlijke gegevens die we verzamelen van kandidaten voor een baan, of gegevens die aan ons zijn verstrekt door personen of externe bronnen voor wervingsdoeleinden, zullen verwerken. Waar u ook solliciteert naar een door ons geplaatste vacature, deze bepalingen met betrekking tot privacyverklaring zijn van toepassing op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Dit is een aanvulling op onze andere privacyverklaring, die afzonderlijk aan u is gegeven of beschikbaar is op onze website. Persoonsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde persoon of op een identificeerbare persoon. Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is de Gegevensverwerker DecoLegno. We gebruiken Zoho Recruit, een applicatie op basis van cloud om ons te helpen bij ons wervingsproces. Daarom treedt Zoho Recruit namens ons op als gegevensverwerker en heeft het alleen het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies. Dit beleid is niet van toepassing op Zoho Recruit. Dit beleid biedt u ook bepaalde informatie die moet worden verstrekt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (AVG) en de lokale wetten voor gegevensbescherming. Dit beleid maakt geen deel uit van een contractuele overeenkomst en kan op elk moment worden gewijzigd.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld

Wij verzamelen persoonsgegevens van u vanuit de volgende bronnen:

Persoonlijke gegevens die we van u verzamelen

We verzamelen in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

Wettelijke grondslag voor verwerking

We vertrouwen op het legitiem belang als de wettelijke basis waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Waar u ook solliciteert naar een vacature via onze integratieleveranciers van Quick Apply en jobboard, we vertrouwen tijdens het sollicitatieproces op toestemming om uw persoonlijke gegevens aan de serviceprovider vrij te geven op de hieronder beschreven basis.

Doel van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens die op u betrekking hebben om ons in staat te stellen uw geschiktheid voor werk te beoordelen.
Zonder een dergelijke verwerking zouden wij uw sollicitatie niet in behandeling kunnen nemen. We gebruiken informatie die over u
wordt bewaard voor een of alle van de volgende doeleinden:

Openbaarmaking van uw gegevens

We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens alleen wordt gedeeld met degenen die deze echt nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren. In de eerste plaats geven we uw gegevens door aan onze serviceproviders, waaronder Zoho Recruit, hun subverwerkers en de externe integraties die door ons zijn ingeschakeld in Zoho Recruit, die uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en zoals anderszins vereist door de wet.

Bijvoorbeeld:

  1. Zoho Recruit kan een subverwerker inschakelen om ons te helpen bij het ontleden van uw cv en het verkrijgen van de informatie die nodig is voor het sollicitatie-/interviewproces.
  2. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe integraties die door Zoho Recruit worden geleverd voor doeleinden zoals verificatie op de achtergrond, beoordeling, enzovoort.
  3. Waar u ook heeft gesolliciteerd naar een vacature via onze Smart Apply-functie, en waar u ook heeft ingestemd met deze openbaarmaking, zullen we aan de serviceprovider bepaalde persoonlijke gegevens geven, inclusief maar niet beperkt tot een unieke identificatiecode die door de serviceprovider wordt gebruikt om u te identificeren en informatie over uw voortgang door ons wervingsproces voor de betreffende vacature; evenals materiële, immateriële, visuele, elektronische, huidige of toekomstige informatie die we over u hebben, zoals uw naam, contactgegevens en andere details die betrokken zijn bij het gegevensanalyseproces met betrekking tot u als sollicitant (gezamenlijk, “Beschikkingsgegevens”). De privacyverklaring van de serviceprovider met betrekking
    tot hun gebruik van deze gedeelde gegevens zal beschikbaar zijn op hun website. Meer informatie over Smart Apply.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden, op een ongeoorloofde manier worden geopend, gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Ook beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, medewerkers, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben
om het te weten. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze specifieke instructies en zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht. In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zullen we u en elke van toepassing zijnde regelgever op de hoogte stellen waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Waar we uw persoonsgegevens opslaan en wie er toegang tot heeft

We slaan uw persoonsgegevens op in Europe. Als u een kandidaat bent van de Europese Economische Ruimte: De gegevens die wij van u verzamelen en verwerken, kunnen worden overgedragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden geopend en verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen (zie “Contact” hieronder).

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

We zullen passende bewaartermijnen bepalen waarbij rekening wordt gehouden met de doeleinden die zijn vermeld in dit beleid en relevante wettelijke vereisten. Uw persoonlijke gegevens worden in een van de volgende gevallen verwijderd: Ontvangst van een schriftelijk verzoek van u aan ons. Verwijdering van uw persoonlijke gegevens op basis van door ons gedefinieerde criteria. Als we bijvoorbeeld uw toestemming niet binnen de vastgestelde tijd hebben ontvangen, worden uw gegevens automatisch verwijderd.

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookie-instellingen kunt beheren. We gebruiken cookies, pixels en vergelijkbare technologieën op verschillende plaatsen op onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. We gebruiken permanente en sessiecookies. Sessiecookies worden meteen verwijderd zodra u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat tot ze niet meer nodig zijn om hun doel te bereiken en worden dan verwijderd. Deze cookies helpen ons de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

Hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online diensten gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren. Dit type cookies verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn en om u al met al een betere en verbeterde ervaring te bieden. Bovendien helpen deze cookies het gebruik van website voor u te versnellen.

Nieuwsbrief

Deze toepassing wordt uitgevoerd door: ZoHo Campaigns. ZoHo Campaigns plaatst een post-click-tracking-cookie. Daarmee kunnen acties van gebruikers ook na het verlaten van de nieuwsbrief gevolgd worden. Zo worden onder andere aankopen, registraties en downloads op onze website geregistreerd. De analyses die ZoHo Campaigns op basis van de verzamelde gegevens uitvoert, worden in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. We kunnen er dus geen conclusies over de acties van individuele ontvangers meer aan verbinden. Wij gebruiken deze statistische analyses om de toegankelijkheid van onze aanbiedingen te verbeteren en om ervoor te zorgen dat u alleen inhoud van ons ontvangt die overeenkomt met uw interesses. De post-click tracking cookie wordt alleen met uw toestemming geplaatst.

YouTube

We plaatsen video’s van youtube.com op onze website. We hebben de video’s ingebed in de zogenaamde ‘extended privacy mode’. Dit heeft tot gevolg dat YouTube pas cookies op het door u gebruikte eindapparaat plaatst nadat u de weergavefunctie gebruikt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor een analyse van het gebruikersgedrag voor marktonderzoek- en marketingdoeleinden. 

Als u geen toestemming heeft gegeven voor cookies van de categorie partnership, moet u akkoord gaan met de overdracht van gegevens naar YouTube voordat u een video afspeelt. U kunt uw instellingen op elk moment aan het einde van de pagina wijzigen onder ‘cookie-instellingen’. Wij vertrouwen op uw toestemming.

Meer informatie over het gebruik van cookies door YouTube vind u in het cookiebeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl.

Een overzicht van de cookies die wij plaatsen

Cookie-voorkeuren aanpassen

Aanpassen: Privacyverklaring

Als u een andere webbrowser gebruikt, raadpleeg dan de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.

Uw rechten

Onder de General Data Protection Regulation (Algemene Verordering Gegevensbescherming), heeft u een aantal belangrijke rechten, zonder kosten. Samenvattend:

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, doe dan het volgende: Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Geef ons voldoende informatie om uw identiteit te controleren.
Laat ons weten op welke informatie uw aanvraag betrekking heeft.

Hoe u een klacht kunt indienen

We hopen elke vraag of bezorgdheid over ons gebruik van uw informatie op te kunnen lossen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, zeker als u uit de Europese Economische Ruimte komt. In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zullen we u en elke van toepassing zijnde regelgever op de hoogte stellen waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Contact

Alle vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming: guido@decolegno.nl